Via Castello 31, Volta Mantovana (MN)

In alternativa google maps trova anche: Via Beata Paola 31, Volta Mantovana (MN)